EN388:2016 Päivitetty standardi

Suojakäsineiden eurooppalainen standardi EN 388 päivitettiin 4. marraskuuta 2016, ja sitä ollaan parhaillaan ratifioimassa kaikissa jäsenmaissa.Euroopassa myyvillä käsinevalmistajilla on kaksi vuotta aikaa noudattaa uutta EN 388 2016 -standardia.Tästä säädetystä ajasta huolimatta monet johtavat valmistajat alkavat välittömästi käyttää tarkistettuja EN 388 -merkintöjä käsineissä.

Tällä hetkellä monissa Pohjois-Amerikassa myytävissä viiltosuojakäsineissä on EN 388 -merkintä.EN 388, joka on samanlainen kuin ANSI/ISEA 105, on eurooppalainen standardi, jota käytetään käsien suojauksen mekaanisten riskien arvioimiseen.Käsineet, joilla on EN 388 -luokitus, ovat kolmansien osapuolien testaamia, ja ne on mitoitettu kulutuksen-, viilto-, repeytymis- ja puhkaisunkestävyyteen.Leikkauskestävyys on 1-5, kun taas kaikki muut fyysiset suorituskykytekijät ovat 1-4.Tähän asti EN 388 -standardi käytti vain "Coup Test" -testiä leikkauskestävyyden testaamiseen.Uusi EN 388 2016 -standardi käyttää sekä "Coup Test"- että "TDM-100 Test" -testiä leikkausvastuksen mittaamiseen tarkemman tuloksen saamiseksi.Päivitettyyn standardiin sisältyy myös uusi Impact Protection -testi.

1

Kaksi viiltosuojauksen testausmenetelmää

Kuten edellä mainittiin, merkittävin muutos EN 388 2016 -standardiin on ISO 13997 -leikkaustestimenetelmän muodollinen sisällyttäminen.ISO 13997, joka tunnetaan myös nimellä "TDM-100 Test", on samanlainen kuin ASTM F2992-15 -testimenetelmä, jota käytetään ANSI 105 -standardissa.Molemmat standardit käyttävät nyt TDM-konetta liukuvalla terällä ja painoilla.Monien vuosien jälkeen erilaisilla testausmenetelmillä havaittiin, että "Coup Test" -testissä käytetty terä tylsyy nopeasti testattaessa lankoja, joissa oli paljon lasi- ja teräskuituja.Tämä johti epäluotettaviin leikkauspisteisiin, joten tarvetta sisällyttää "TDM-100-testi" uuteen EN 388 2016 -standardiin tuettiin voimakkaasti.

2

ISO 13997 -testimenetelmän ymmärtäminen (TDM-100 -testi)

Uuden EN 388 2016 -standardin mukaisten kahden leikkauspisteen erottamiseksi ISO 13997 -testimenetelmällä saavutettuun leikkauspisteeseen lisätään kirjain neljän ensimmäisen numeron loppuun.Annettu kirjain riippuu testin tuloksesta, joka ilmoitetaan uusina tonneina.Vasemmalla olevassa taulukossa on esitetty uusi alfa-asteikko, jota käytetään ISO 13997 -testimenetelmän tulosten laskemiseen.

Newtonin muunnos grammoiksi

PowerMan on testannut kaikkia viiltosuojakäsineitä vuodesta 2014 lähtien TDM-100 koneella, joka on (ja on ollut) uuden testimenetelmän mukainen, minkä ansiosta voimme helposti muuntaa uuteen EN 388 2016 -standardiin.Vasemmalla oleva taulukko havainnollistaa, kuinka uusi EN 388 2016 -standardi on nyt linjassa ANSI/ISEA 105 -standardin kanssa leikkauskestävyydestä, kun uudet tonnit muunnetaan grammoiksi

4
3

Uusi törmäyssuojatesti

5

Päivitetty EN 388 2016 -standardi sisältää myös törmäyssuojatestin.Tämä testi on tarkoitettu hansikkaille, jotka on suunniteltu suojaamaan iskuja vastaan.Käsineitä, jotka eivät tarjoa iskusuojaa, ei testata.Tästä syystä tämän testin perusteella annetaan kolme mahdollista luokitusta.


Postitusaika: 04.11.2016