Mikä on GRS, RCS ja OCS?

1. Global Reecycled Standard (GRS)

4

Global Recycled Standard varmistaa kierrätetyn syöttömateriaalin, seuraa sitä syötöstä lopputuotteeseen ja varmistaa vastuulliset sosiaaliset, ympäristölliset käytännöt ja kemikaalien käytön tuotannon kautta.

GRS:n tavoitteena on lisätä Kierrätysmateriaalien käyttöä tuotteissa ja vähentää/eliminoida sen tuotannon aiheuttamia haittoja.

Global Recycled Standard on tarkoitettu käytettäväksi kaikkien tuotteiden kanssa, jotka sisältävät vähintään 20 % kierrätysmateriaalia.Vain tuotteet, joiden kierrätyspitoisuus on vähintään 50 %, ovat oikeutettuja tuotekohtaiseen GRS-merkintään.

2. Recycled Claim Standard (RCS)

5

RCS on kansainvälinen, vapaaehtoinen standardi, joka asettaa vaatimukset kierrätyssyötteen ja alkuperäketjun kolmannen osapuolen sertifioinnille.RCS:n tavoitteena on lisätä kierrätysmateriaalien käyttöä.

RCS ei käsittele sosiaalisia tai ympäristönäkökohtia käsittelyyn ja valmistukseen, laatuun tai lainmukaisuuteen.

RCS on tarkoitettu käytettäväksi minkä tahansa tuotteen kanssa, joka sisältää vähintään 5 % kierrätysmateriaalia.

3. Orgaanisen sisällön standardi (OCS)

7

OCS on kansainvälinen, vapaaehtoinen standardi, joka tarjoaa alkuperäketjun varmennusta materiaaleille, jotka ovat peräisin maatilalta, joka on sertifioitu tunnustettujen kansallisten luomustandardien mukaisesti.

Standardia käytetään luomuviljeltyjen raaka-aineiden todentamiseen tilalta lopputuotteeseen.Oranic Content Standardin (OCS) tavoitteena on lisätä luomuviljelyn tuotantoa.

Yhteenveto

Vakiovaatimukset

Recycled Claim Standard (RCS 2.0)

Maailmanlaajuinen kierrätysstandardi (GRS 4.0)

Orgaanisen sisällön standardi (OCS 3.0)

Vähimmäisvaatimus materiaalin sisältö

5%

20 %

5%

Ympäristövaatimukset

No

JOO

No

Sosiaaliset vaatimukset

No

JOO

No

Kemialliset rajoitukset

No

JOO

No

Merkintävaatimukset 

KIERRÄTETTY 100- tuote, joka koostuu vähintään 95 % kierrätyskuidusta

Vähintään 50 % kierrätettyä sisältöä

LUOMU 100- tuote, joka koostuu 95 % tai enemmän orgaanisista kuiduista koostuvasta tuotteesta

KIERRÄTETTY SEKOTETTU- tuote, joka koostuu 5 %:sta alle 95 % kierrätyskuidusta

 

ORGAANISET SEKOITUKSET- tuote, joka koostuu 5 % orgaanisista kuiduista alle 95 %

8

Postitusaika: 13.12.2021